เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
ชนแดน
หล่มสัก
หล่มเก่า
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
หนองไผ่
กองทูล
นาเฉลียง
บ้านโภชน์
ท่าแดง
เพชรละคร
บ่อไทย
ห้วยโป่ง
วังท่าดี
บัววัฒนา
หนองไผ่
วังโบสถ์
ยางงาม
ท่าด้วง
บึงสามพัน
น้ำหนาว
วังโป่ง
เขาค้อ

อำเภอหนองไผ่

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.เพชรบูรณ์

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 ตำบล , 127 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล กองทูล , นาเฉลียง , บ้านโภชน์ , ท่าแดง , เพชรละคร , บ่อไทย , ห้วยโป่ง , วังท่าดี , บัววัฒนา , หนองไผ่ , วังโบสถ์ , ยางงาม , ท่าด้วง

จำนวนประชากรใน อำเภอหนองไผ่
  จำนวนหลังคาเรือน : 25,362 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 115,123 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 13,202 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 6,866 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 3,519 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 544 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 151 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 27,206 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,082 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอหนองไผ่
  สถานศึกษา   จำนวน 56 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 28 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 13 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 73 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 174 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอหนองไผ่
 
ต.กองทูล   67140    
ต.นาเฉลียง   67220    
ต.บ้านโภชน์   67140    
ต.ท่าแดง   67140    
ต.เพชรละคร   67140    
ต.บ่อไทย   67140    
ต.ห้วยโป่ง   67220    
ต.วังท่าดี   67140    
ต.บัววัฒนา   67140    
ต.หนองไผ่   67140    
ต.วังโบสถ์   67140    
ต.ยางงาม   67220    
ต.ท่าด้วง   67140    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()